-ΥΠΕ - 5η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΗ

-ΥΠΕ - 5η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΗ

Επιχειρήσεις Κοινής Ωφελείας - Ιδρύματα - Οργανισμοί

Λάρισα, Λάρισα [Δήμος], Λάρισα

  2413500850

Λάρισα [Δήμος]

Δες στον Χάρτη