-ΥΠΕ - 5η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

-ΥΠΕ - 5η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Επιχειρήσεις Κοινής Ωφελείας - Ιδρύματα - Οργανισμοί

Λάρισα, Λάρισα [Δήμος], Λάρισα

  2413500860

Λάρισα [Δήμος]

Δες στον Χάρτη