-ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ

-ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ

Επιχειρήσεις Κοινής Ωφελείας - Ιδρύματα - Οργανισμοί

Ασωπίου 9, Ιωάννινα [Δήμος], Ιωάννινα, 45333

  2651078018 / 2651021203

Ιωάννινα [Δήμος]

Δες στον Χάρτη

Περιγραφή

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ