-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ - ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ - ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

ΔΕΚΟ - Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί

Γιδογιάννου Γ. 31, Άμφισσα [Δήμος], Φωκίδα, 33100

  2265079170

Άμφισσα [Δήμος]

Δες στο Χάρτη