-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΠΔΔ - ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΠΔΔ - ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

ΔΕΚΟ - Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί

Σάμος, Σάμος, 83100

  2273080812

Δες στον Χάρτη