-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΑΛΑΚΟΣ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΑΠΟΛΛΩΝΩΝ

-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΑΛΑΚΟΣ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΑΠΟΛΛΩΝΩΝ

Νοσοκόμοι - Νοσηλευτές

Σύμη, Σύμη, Δωδεκάνησα, 85600

  2246091024

Σύμη

Δες στο Χάρτη