-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΑΛΑΚΟΣ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΣΑΛΑΚΟΥ

-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΑΛΑΚΟΣ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΣΑΛΑΚΟΥ

Νοσοκόμοι - Νοσηλευτές

Σύμη, Σύμη, Δωδεκάνησα, 85600

  2246022252

Σύμη

Δες στον Χάρτη