ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ Γ ΜΑΝΙΑΤΗΣ Α ΟΕ

ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ Γ ΜΑΝΙΑΤΗΣ Α ΟΕ

Μηχανουργείο

Ιωνία, Θεσσαλονίκη

  2310574930

ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟ

ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ Γ ΜΑΝΙΑΤΗΣ Α ΟΕ
Η διεύθυνση δεν είναι διαθέσιμη