ΖΟΡΠΙΔΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΕΕ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΖΟΡΠΙΔΗΣ

ΖΟΡΠΙΔΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΕΕ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΖΟΡΠΙΔΗΣ

Γραφείο Τουρισμού

Λέκκα 10, Θεσσαλονίκη

  2310477400

ΖΟΡΠΙΔΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΕΕ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΖΟΡΠΙΔΗΣ
Η διεύθυνση δεν είναι διαθέσιμη