-ΑΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ - ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΝΗΣΕΛΛΙΟΥ

-ΑΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ - ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΝΗΣΕΛΛΙΟΥ

Σύλλογοι - Ενώσεις - Σωματεία

Νησέλλι, Αλεξάνδρεια, Ημαθία

  2333053234

Αλεξάνδρεια

-ΑΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ - ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΝΗΣΕΛΛΙΟΥ
Η διεύθυνση δεν είναι διαθέσιμη