ΑΝΔΡΕΑΣ Κ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ-ΑΡΜΕΝΙΣΤΗΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ Κ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ-ΑΡΜΕΝΙΣΤΗΣ

Cafe - Restaurants

ΕΛΑΙΩΝ, Διακοπτό, Αχαϊα

 6932907071 / 2691041212

Διακοπτό

Περιγραφή

Cafe Bar Restaurant