-ΑΣΠΑΙΤΕ - ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΤΡΑΣ

-ΑΣΠΑΙΤΕ - ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΤΡΑΣ

Επιχειρήσεις Κοινής Ωφελείας - Ιδρύματα - Οργανισμοί

Αχαϊκής Συμπολιτείας 20, Πάτρα [Δήμος], Αχαϊα, 26441

  2610429689 / 2610433664

Πάτρα [Δήμος]

Δες στον Χάρτη