ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΡΚΑΛΕΤΣΗΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΡΚΑΛΕΤΣΗΣ

Μεταλλικές Κατασκευές

ΑΛΙΒΕΡΙ, Ταμίνες, Εύβοια, 34500

 6932650305 / 2223029544

  2223029545

Ταμίνες

Δες στο Χάρτη