ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΟΥΜΟΥΛΙΑΚΑΣ-ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ-ΠΕΤΡΩΜΑΤΑ ΚΑΡΥΣΤΟΥ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΟΥΜΟΥΛΙΑΚΑΣ-ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ-ΠΕΤΡΩΜΑΤΑ ΚΑΡΥΣΤΟΥ

Οικοδομικά Εργαλεία και Υλικά

ΠΑΝΑΓΙΑ ΚΑΜΠΟΥ, ΣΤΥΡΑ, Στυραίες, Εύβοια, 34015

 6944916106 / 2224041741

  www.4ty.gr/doumouliakas

Στυραίες

Δες στο Χάρτη