-Δίγγας Αθανάσιος Π.

-Δίγγας Αθανάσιος Π.

Τρόφιμα

Βεργή, Νιγρίτα, Σέρρες, 62200

  2322041433

Νιγρίτα

-Δίγγας Αθανάσιος Π.
Η διεύθυνση δεν είναι διαθέσιμη