ΕΤΑΙΡΙΑ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ-ΕΨΕΠ

ΕΤΑΙΡΙΑ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ-ΕΨΕΠ

Οργανώσεις - Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις

Σικελιανού Άγγελου 2, Ιωάννινα [Δήμος], Ιωάννινα, 45221

  2683023950 / 2651039820

  2651039820

  http://www.epsep.gr/

Ιωάννινα [Δήμος]

Δες στο Χάρτη