-Γλύτσου - Χάρμπα Μαρία - Ελένη Γ.

-Γλύτσου - Χάρμπα Μαρία - Ελένη Γ.

Ιατροί Λοιπών Ειδικοτήτων

Δημάρχου Χαρίτου 7, Καρδίτσα, 43100

  2441071489

-Γλύτσου - Χάρμπα Μαρία - Ελένη Γ.
Η διεύθυνση δεν είναι διαθέσιμη