ΙΩΑΝΝΗΣ Α ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ Α ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ

Μεταλλικές Κατασκευές

ΔΙΑΒΑΤΑ, Εχεδώρου, Θεσσαλονίκη

  2310680383 / 2310680384

Εχεδώρου

Περιγραφή

Σουμιέ - Μηχανισμοί Επίπλων