ΚΑΡΑ ΟΥΣΤΑ ΧΑΛΗΛ ΑΦΟΙ

ΚΑΡΑ ΟΥΣΤΑ ΧΑΛΗΛ ΑΦΟΙ

Μηχανολογικός Εξοπλισμός

Κομοτηνή [Δήμος], Ροδόπη

  2531035350

Περιγραφή

Μηχανουργείο