ΚΕΝΤΡΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ - ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ & ΔΗΜΗΤΡΗ ΤΣΑΤΣΟΥ-ΚΕΣΔ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ - ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ & ΔΗΜΗΤΡΗ ΤΣΑΤΣΟΥ-ΚΕΣΔ

Οργανώσεις - Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις

Ακαδημίας 43, ΑΚΑΔΗΜΙΑ, Αθήνα [Δήμος], Αττική, 10672

  2103623029 / 2103623506 / 2103623089

  2103390522

Αθήνα [Δήμος]

Δες στο Χάρτη