ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ & ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΥΞΙΔΑ-ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΠΥΞΙΔΑ

ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ & ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΥΞΙΔΑ-ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΠΥΞΙΔΑ

Κέντρο Αποκατάστασης

Επταπυργίου 151, Θεσσαλονίκη

  2310202015

ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ & ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΥΞΙΔΑ-ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΠΥΞΙΔΑ
Η διεύθυνση δεν είναι διαθέσιμη