ΧΡΗΣΤΟΣ Θ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ Θ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

Μηχανοτεχνίτης

ΠΕΡΙΟΧΗ AGIP GAS, Θεσσαλονίκη

  2310709808

ΧΡΗΣΤΟΣ Θ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
Η διεύθυνση δεν είναι διαθέσιμη