-Χρυσάφης Γεώργιος Α.

-Χρυσάφης Γεώργιος Α.

Συνεργεία Αυτοκινήτων

Πατρίκιο, Νιγρίτα, Σέρρες, 62200

  2322051691

Νιγρίτα

-Χρυσάφης Γεώργιος Α.
Η διεύθυνση δεν είναι διαθέσιμη