ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Κ Ι ΚΑΙ ΣΙΑ ΑΕ-ACKER

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Κ Ι ΚΑΙ ΣΙΑ ΑΕ-ACKER

Γεωργικά Εργαλεία και Μηχανήματα

ΒΙ.ΠΕ. 4 - Α7, ΣΙΝΔΟΣ, Εχεδώρου, Θεσσαλονίκη, 57022

 6932257017 / 2310797984

  2310799627

  http://www.acker.gr

Εχεδώρου

Δες στο Χάρτη

Περιγραφή

Κατασκευή γεωργικών μηχανημάτων.