ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΕΛΑΪΔΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ-KRETA MARE

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΕΛΑΪΔΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ-KRETA MARE

Ναυτιλιακές Εταιρείες

Σούδα, ΣΟΥΔΑ, Σούδα, Χανιά, 73200

  2825031880 / 2825031580

  http://www.kretamare.com

Σούδα

Δες στο Χάρτη