ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΡΥΣΤΑΛΛΑΣ-ΛΗΜΝΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΡΥΣΤΑΛΛΑΣ-ΛΗΜΝΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ

Μεταφορές Ξηράς

ΜΥΡΙΝΑ, Μύρινα, Λέσβος, 81400

 6976760877 / 2254026066

Μύρινα

Δες στο Χάρτη

Περιγραφή

Φορτοεκφορτωτικές Εργασίες