ΛΕΥΤΕΡΑΤΟΥ ΕΛΕΝΗ Ι

ΛΕΥΤΕΡΑΤΟΥ ΕΛΕΝΗ Ι

Συμβολαιογράφος

ΒΑΣΙΛΙΚΙΑΔΕΣ, Ερισός, Κεφαλληνία

  2674051635

Ερισός

Περιγραφή

ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ ΕΡΥΣΣΟΥ ΕΡΙΣΟΥ