ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΙΑΜΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΙΑΜΗΣ

Ναυτικές Τεχνικές Εργασίες

Νεοσοίκων 11-13, Πειραιάς [Δήμος], Αττική, 18536

  2104539764

  2104535509

Πειραιάς [Δήμος]

Δες στο Χάρτη

Περιγραφή

Υπηρεσίες ρυμούλκησης και ώθησης σε εσωτερικά ύδατα.