-Ο ΠΛΑΤΑΝΟΣ (Κιουπκιόλης Ιωακείμ )

-Ο ΠΛΑΤΑΝΟΣ (Κιουπκιόλης Ιωακείμ )

Τρόφιμα

Νικήσιανη, Παγγαίο, Καβάλα, 64001

  2592061339

Παγγαίο

-Ο ΠΛΑΤΑΝΟΣ (Κιουπκιόλης Ιωακείμ )
Η διεύθυνση δεν είναι διαθέσιμη