-ΠΕΛΛΑ ΑΒΕΕ

-ΠΕΛΛΑ ΑΒΕΕ

Γεωργικά Είδη και Προϊόντα

Γιαννιτσά, Γιαννιτσά, Πέλλα, 58100

  2382081565

Γιαννιτσά

-ΠΕΛΛΑ ΑΒΕΕ
Η διεύθυνση δεν είναι διαθέσιμη