-ΠΕΤΡΙΝΟ (Μέτσιος Δημήτριος Κ.)

-ΠΕΤΡΙΝΟ (Μέτσιος Δημήτριος Κ.)

Ταβέρνες

Γαλατινή, Σιάτιστα, Κοζάνη, 50300

  2465041227

Σιάτιστα

-ΠΕΤΡΙΝΟ (Μέτσιος Δημήτριος Κ.)
Η διεύθυνση δεν είναι διαθέσιμη