ΦΙΛΙΠΠΟΣ Σ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Σ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

Ιατρός

Νεαπόλεως 7, Αττική, 15123

  2106852755

ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ-ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Σ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
Η διεύθυνση δεν είναι διαθέσιμη