ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ ΒΟΡ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ ΒΟΡ ΕΛΛΑΔΑΣ

Μη Κερδοσκοπικό Ιδρυμα

ΦΡΑΓΚΩΝ 6, Θεσσαλονίκη

  2310551748

Δες στο Χάρτη