-ΠΡΟΤΑΤΟΥΑΝΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ

-ΠΡΟΤΑΤΟΥΑΝΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ

Εργαστήρια Επιστημονικών Ερευνών

Νεαπόλεως & Γρηγορίου Έ, Αγία Παρασκευή, Αττική

  2109610307

Αγία Παρασκευή

Δες στο Χάρτη