ΣΕΒΑΣΛΙΑΝ ΧΡΙΣΤΑΚΟΥ ΥΙΟΙ ΟΕ-ΣΕΒΑΧ

ΣΕΒΑΣΛΙΑΝ ΧΡΙΣΤΑΚΟΥ ΥΙΟΙ ΟΕ-ΣΕΒΑΧ

Γραφικές Τέχνες

11ο χλμ, ΔΙΑΒΑΤΑ, Εχεδώρου, Θεσσαλονίκη

  2310785821 / 2310785820 / 2310785822

  2310785821

Εχεδώρου

Δες στο Χάρτη

Περιγραφή

Εκτυπώσεις εντύπων, cd, dvd, πλαστικές κάρτες τραπεζών, σωματείων, επιχειρήσεων. Βιβλία, προσπέκτους, διαφημιστικά έντυπα.