ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΑΜΕΑ Ο ΣΩΤΗΡ-ΚΕΝΤΡΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΑΜΕΑ Ο ΣΩΤΗΡ-ΚΕΝΤΡΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Γραφείο

Κ. Βόγα 24, Θεσσαλονίκη

  2310859599

Δες στο Χάρτη