ΣΟΦΙΑ Γ ΣΚΟΠΑ

ΣΟΦΙΑ Γ ΣΚΟΠΑ

Μηχανολόγος Μηχανικός

ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΡΟΣΙΑ, ΘΕΡΜΗ, Θερμή, Θεσσαλονίκη, 57001

  2310403388

Θερμή

ΣΟΦΙΑ Γ ΣΚΟΠΑ
Η διεύθυνση δεν είναι διαθέσιμη