ΣΟΦΙΑ Ι ΜΠΑΚΑ

ΣΟΦΙΑ Ι ΜΠΑΚΑ

Ιατρός Παθολόγος Ογκολόγος

Πλούτωνος 27, Θεσσαλονίκη

  2310239060

ΣΟΦΙΑ Ι ΜΠΑΚΑ
Η διεύθυνση δεν είναι διαθέσιμη