-ΣΤΑΝΗ (Πλιάχας Ιωάννης Γ.)

-ΣΤΑΝΗ (Πλιάχας Ιωάννης Γ.)

Ταβέρνες

Κοίλα, Κοζάνη [Δήμος], Κοζάνη

  2461045505

Κοζάνη [Δήμος]

-ΣΤΑΝΗ (Πλιάχας Ιωάννης Γ.)
Η διεύθυνση δεν είναι διαθέσιμη