-ΔΗΜΟΣ ΕΥΡΩΠΟΥ - ΕΙΣΠΡΑΚΤΟΡΑΣ

-ΔΗΜΟΣ ΕΥΡΩΠΟΥ - ΕΙΣΠΡΑΚΤΟΡΑΣ

ΔΕΚΟ - Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί

Ευρωπού, Κιλκίς

  2343350612

Ευρωπού

Δες στον Χάρτη