ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π ΚΑΛΩΝΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π ΚΑΛΩΝΗΣ

Πτηνοτροφείο

ΕΥΘΥΜΙΑΣ, Ωραιόκαστρο, Θεσσαλονίκη, 57013

  2310698676

Ωραιόκαστρο

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π ΚΑΛΩΝΗΣ
Η διεύθυνση δεν είναι διαθέσιμη