ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ

Γραφείο

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΛΕΩΦ. 307, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ, Αλεξανδρούπολη [Δήμος], Έβρος

  2551038366