ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΕ-ΑΝΕΤΧΑ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΕ-ΑΝΕΤΧΑ

Επιχειρήσεις Κοινής Ωφελείας - Ιδρύματα - Οργανισμοί

22ας Απριλίου, Πολύγυρος [Δήμος], Χαλκιδική, 63100

  2371024507 / 2371022998 / 2371024407

  2371024314

  http://www.anetxa.gr/

Πολύγυρος [Δήμος]

Δες στο Χάρτη

Περιγραφή

Αναπτυξιακά Προγράμματα