-ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ

-ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ

ΔΕΚΟ - Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί

Χαλκίδα [Δήμος], Εύβοια

  2221022486

Χαλκίδα [Δήμος]

Δες στο Χάρτη