-ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ - ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

-ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ - ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΔΕΚΟ - Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί

Δημάρχου Πτωχού Παύλου & Μεταμόρφωσης Σωτήρος, Μεσσήνη, Μεσσηνία, 24200

  2722360155

Μεσσήνη

Δες στο Χάρτη