-ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

-ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Επιχειρήσεις Κοινής Ωφελείας - Ιδρύματα - Οργανισμοί

Πάτμος, Πάτμος, Δωδεκάνησα, 85500

  2247031367

Πάτμος

-ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
Η διεύθυνση δεν είναι διαθέσιμη