ΓΕΩΡΓΙΟΣ Χ ΑΡΓΥΡΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Χ ΑΡΓΥΡΗΣ

Μηχανικός

ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ 56, Θεσσαλονίκη [Δήμος], Θεσσαλονίκη

  2310553438

Θεσσαλονίκη [Δήμος]

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Χ ΑΡΓΥΡΗΣ
Η διεύθυνση δεν είναι διαθέσιμη