ΓΕΩΡΓΙΟΣ Φ ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Φ ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΣ

Ιχθυοπωλείο

ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ 2, ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ, Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη

  2310481772

Καλαμαριά

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Φ ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΣ
Η διεύθυνση δεν είναι διαθέσιμη