ΧΡΗΣΤΟΣ Σ ΤΑΣΟΥΛΙΔΗΣ-ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ

ΧΡΗΣΤΟΣ Σ ΤΑΣΟΥΛΙΔΗΣ-ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ

Εργοστάσιο Πλαστικών

Καβαλλάρι, Λαγκαδάς, Θεσσαλονίκη

  2394052621

Πλαστικά

Λαγκαδάς

ΧΡΗΣΤΟΣ Σ ΤΑΣΟΥΛΙΔΗΣ-ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ
Η διεύθυνση δεν είναι διαθέσιμη