ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ - ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ - ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ

ΔΕΚΟ - Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί

ΠΑΡΟΔΟΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ, Ηράκλειο [Δήμος], Ηράκλειο, 0

  2813410560

Ηράκλειο [Δήμος]

Δες στο Χάρτη